Linux’da Çoklu IP Adresi Kullanma

Share


Linux işletim sistemi, çoklu IP adreslerini destekler. Çoklu IP adresleri, aynı ağ arabirimine birden fazla IP adresi atanması anlamına gelir ve farklı uygulama senaryoları için kullanışlı olabilir.
CentOS 7’de, iki IP adresi kullanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. İlk olarak, iki IP adresini değiştirmeniz gereken ağ kartını belirlemeniz gerekir. Bunu, aşağıdaki komutu kullanarak öğrenebilirsiniz:
ip addr


Bu komut, sistemdeki tüm ağ kartlarını ve mevcut IP adreslerini gösterir.

  1. Hangi ağ kartını değiştireceğinizi belirledikten sonra, aşağıdaki komutu kullanarak ağ kartının yapılandırma dosyasını düzenleyin:
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


Burada, “eth0” belirtilen ağ kartı adını değiştirmeniz gerekebilir.

  1. Dosyayı açtıktan sonra, aşağıdaki satırları ekleyin:

IPADDR=192.168.1.100
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1


Burada, “192.168.1.100” örnek bir IP adresidir ve sizin kullanacağınız gerçek IP adreslerinizi girmelisiniz. “NETMASK” değeri, ağ maskesini belirtirken “GATEWAY” değeri, varsayılan ağ geçidini belirtir.

  1. Dosyayı kaydedip kapattıktan sonra, aynı adımları diğer IP adresi için de tekrarlayın. Ancak, ikinci IP adresi için farklı bir yapılandırma dosyası oluşturmanız gerekebilir.
  2. Yapılandırmaları tamamladıktan sonra, aşağıdaki komutu kullanarak ağ servislerini yeniden başlatın:
systemctl restart network

Bu işlemleri tamamladıktan sonra, iki IP adresi kullanabilirsiniz. Ancak, uygulamanızın da bu IP adreslerini kullanmasını sağlamak için yapılandırmanız gerekebilir.

İkinci IP adresi için farklı bir yapılandırma dosyası oluşturmanız gerekebilir. bu işlemi nasıl yapmalıyım?

İkinci IP adresi için farklı bir yapılandırma dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz;

  1. Yeni bir yapılandırma dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanın:
sudo cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1


Bu, mevcut “ifcfg-eth0” dosyasının bir kopyasını oluşturur ve onu “ifcfg-eth0:1” olarak adlandırır. Bu dosya adı, ikinci IP adresini belirtir.

  1. Yeni dosyayı düzenlemek için aşağıdaki komutu kullanın:
sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:1
  1. Dosyayı açtıktan sonra, aşağıdaki satırları ekleyin:

DEVICE=eth0:1 (aynı device adı kullanılır eth0)
IPADDR=192.168.1.101
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.1


Burada, “eth0:1” örnektir ve bu değer, ağ kartı adını belirtir. “IPADDR” değeri, ikinci IP adresini belirtir.

  1. Dosyayı kaydedin ve kapatın.
  2. Ağ servislerini yeniden başlatmak için aşağıdaki komutu kullanın:
sudo systemctl restart network


Bu işlem, yeni yapılandırma dosyasını kullanarak ağ kartını yapılandırır ve ikinci IP adresini kullanabilir hale getirir.

Artık CentOS 7’de iki IP adresi kullanabilirsiniz.