Script Çalıştırıldığı Zaman Log Dosyası Çıktısı Oluşturmak

Share

Linux’ta bir komutun hem standart çıkışı (stdout) hem de hata çıkışı (stderr) çıktılarını aynı anda bir dosyaya yönlendirmek için kullanılır.

Bu yöntem, komut çıktısını bir log dosyasına yazmak için oldukça kullanışlıdır. İşte bu yöntemi kullanarak bir betiğin çıktılarını bir log dosyasına yönlendirmek için örnek bir komut;

./betik.sh &> logdosyasi.txt

Bu komut, betik.sh adlı betiğin standart çıkışını (stdout) ve hata çıkışını (stderr) logdosyasi.txt adlı bir dosyaya yönlendirir. Yani, betiğinizin tüm çıktıları bu dosyada bir araya getirilir.

Eğer sadece hata çıkışını yönlendirmek istiyorsanız:

bashCopy code

./betik.sh 2> hata_logdosyasi.txt

Bu komut, betiğin hata çıkışını (stderr) hata_logdosyasi.txt adlı bir dosyaya yönlendirir.

Dolayısıyla, &> ile hem standart çıkışı hem de hata çıkışını yönlendirebilirsiniz, 2> ise sadece hata çıkışını yönlendirir. Hangi yönlendirme türünü kullanmanız gerektiği, betiğinizin çıktılarını nasıl izlemek istediğinize bağlıdır.