Linux Kullanıcı ve Grup Yönetimi

Share

Linux sistemlerde giriş yapabilmeniz için bir kullanıcı adınız olması gerekiyor.  Ön tanımlı olarak sadece root kullanıcı oluşturulmaktadır. Sistem üzerindeki tüm yetkilendirmeler Kullanıcı Adı ya da Kullanıcı Grubu üzerinden yapılmaktadır.

Eklenen bu kullanıcıların kaydı /etc/passwd ve /etc/shadow dosyaları altında tutulmaktadır. /etc/passwd dosyası altında kullanıcının şifrelenmiş parolası ve parola ile ilgili tanımlar dışında diğer tüm tanımlamalar tutulmaktadır.

Linux Kullanıcı Yönetim Komutları

useradd	#Kullanıcı oluşturmak için kullanılır. 
Örn: "useradd user1"
useradd -s /bin/bash -d /home/newuserfile -m -g GroupName user1	
# -s ile bin bash shell'ini kullanması için, 
# -d ile kullanıcının faklı bir ad ile home dizini altına dizinini oluşturmak için,
# -m ile bu kullanıcıya bir home dizin oluşturmasını belirtiriz,
3 -g ile hangi gruba dahil olması gerektiğini göstermek için.)
chfn	#Kullanıcının bilgilerini değiştirmek çin kullanılır. 
Örn: "chfn UserName"
adduser	#Kullanıcı oluturmak için daha kullanışlı bir seçenek. Detaylandırmaya yarar. 
Örn: "adduser UserName"
passwd	#Şifre değiştirmek veya şifre atamak için kullanılır. 
Örn: "passwd UserName"
userdel	#Kullanıcı silmek için kullanılır. 
Örn: "userdel UserName" 
#Kullanıcının oluşturmuş olduğu tüm dosya ve dizinleri silmek için -r parametresi ile kullanılabilir.

Linux Grup Yönetimi Komutları

Linux’ta Grupları yönetmek için “groupadd”, “groupmod” ve “groupdel” komutları kullanılır. Bu komutlar “/etc/group” dosyasını işler. Kullanıcı yönetiminde olduğu gibi eğer “shadow” şifreleme kullanılıyorsa parolalar “/etc/gshadow” dosyasında tutulur. Gruplar içlerinde bir çok kullanıcıyı barındırabilirler.

cat /etc/group	#Grupları listelemenizi sağlar. 
#/etc/group dizininde sistemdeki gruplar tutulur.
groupadd	#Sistemde bir grup oluşturmak için kullanılır. 
Örn: "groupadd GroupName"
usermod	#Kullanıcının birincil grubunu değiştirmek için kullanılır. 
Örn: "usermod UserName -g GroupName"
usermod	-a -G GroupName UserName	
#Bir kullanıcıyı gruba eklemek için kullanılabilir.
groupmod GroupName -g 1500
#Grubun ID'sini değiştirmek için kullanılır.
groupmod GroupName -n GroupNewName	
#Grup ismini değiştirmek için kullanılır.
gpasswd -A GroupName UserName	
#Gruba yönetici atamak için kullanılır.
gpasswd GroupName	
#Gruba parola vermek için kullanılır.
gpasswd -r GroupName	
#Grubun parolasını kaldırmak için kullanılır.
groupdel	#Grubu silmek için kullanılır. 
Örn: "Groupdel GroupName"