Linux ile Paket Yönetimi

Share

Paket yönetim sistemi ya da paket yöneticisi; yazılım paketlerinin ve kütüphanelerinin kurulum, güncelleme, konfigürasyon, kaldırılması işlemlerinin tutarlı ve stabil bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemlerdir. Tipik olarak paket ve kütüphanelerin hangi versiyonunun kurulduğunu ve birbirlerine olan bağımlılıklarını da hesaba katarlar. Modern paket yöneticilerinin birçoğu merkezi bir kaynaktan yazılım ve kütüphanelerin indirilip yüklenmesi işlevine sahiptirler.

DPKG ile Paket Yönetimi

linux dpkg komutu

Downloads dizinine .deb uzantılı dosyamızı indirdikten sonra. cd Downloads/ ile ilgili dizine gidilir;

dpkg -i	#Paket kurulumu için kullanılır. 
Örn: "dpkg -i filename.deb"
dpkg -r	#Kurulan paketi kaldırmak için kullanılır. 
Örn: "dpkg -r filename") 
#-r parametresi ile silinince configleri silinmez.
dpkg -P	#Kurulan paketi kaldırmak için kullanılır. 
Örn: "dpkg -P filename" 
#-P parametresi ile silince configler silinir.
dpkg -l	#Sistemde kurulu paketleri listeler.
dpkg -c	#Kurulacak paketin hangi dizinlere hangi dosyaları kuracağını gösterir. 
Örn: "dpkg -c filename.deb"

APT ile Paket Yönetimi

apt-get, Ubuntu gibi Debian temelli Linux dağıtımlarında, tanımlanmış kaynaklardan yeni yazılım paketlerini indirme ve bağımlılıkları ile birlikte kurma, paketleri yükseltme, paket liste içeriklerini güncelleme gibi işlemleri yerine getirmek için kullanılan bir komut satırı ara yüzüdür.

linux apt update
apt update #Paket depoları ile sistemimizde olan paketler karşılaştırılır.
#sources.list dosyasını günceller.
apt upgrade #sources.list'ten elde ettiği veri ile 
#Sistemde kurulu olan paketlerin güncellenmesini sağlar.
apt dist-upgrade #Sistemdeki paketleri güncellerken gereksiz paketlerin de silinmesini sağlar.
apt clean #cache bulunan bütün .deb uzantılı dosyaların temizlenmesi için kullanılır.
apt autoclean #cachete bulunan eski sürüm .deb uzantılı dosyaları kaldırır.
apt autoremove 
#Silmiş olduğumuz uygulamadan geriye kalan ihtiyaç duyulmayan bağımlılıkları kaldırır.

.exe Uzantılı Dosyaları Linux’ta Çalıştırmak

WineLinux ve Mac OS X gibi POSIX uyumlu işletim dizgelerinde Windows yazılımlarının çalıştırılmasını sağlayan özgür bir uygulama katmanıdır. Açılımı, Wine Is Not an Emulator (Wine Öykünücü Değildir).

Wine kurulumu ve .exe uzantılı dosyayı çalıştırmak için sırasıyla aşağıdaki kod bloklarını çalıştırın;

sudo apt install wine
sudo apt install wine1.6

Çalıştırılacak .exe uzantılı dosyanın bulunduğu dizine gittikten sonra;

wine [fileName.exe]