Linux’ta Süreç Kavramı

Share

Sistemde çalışan her program en az bir süreçten(process) oluşur. Bir süreç ön planda veya arka planda çalışarak sistemin kaynaklarını kullanabilir. Bir sistemden en iyi şekilde yararlanabilmek için sistem yönetimi iyi yapılmalıdır. Aksi takdirde bir süreç sistem kaynaklarını gereksiz yere kullanarak sistem yavaşlamasına veya çeşitli güvenlik zafiyetlerine neden olabilir.

linux süreç

      Her süreç diğerlerinden farklı unique bir PID(process-identifier) değerine sahiptir. Bazı komutlar sayesinde PID değerini bulduğumuz süreçleri sonlandırarak, arka planda gereksiz çalışan süreçlerin önüne geçebilmekteyiz.

Linux Process Yönetim Komutları

Süreçleri yönetirken kullanılması gereken kodlar;

ps	#Çalışan süreçleri listeler.
ps -x	#Çalışan ve çalışmayan bütün süreçleri listeler.
ps aux	#Tüm kullanıcılara ait tüm süreçleri listeler.
ps-au[userName]	#Kullanıcıya ait bütün süreçleri listeler.
ps aux | grep [appName]	#app'e ait prosesleri listeler.
pgrep [appName]	#app'e ait prosesleri listeler.
pgrep -l [appName] -u [userName]	#Belirtilen kullanıcıya ait belirtilen App'in proseslerini listeler.
watch -n 5 -d ps	#Canlı olarak prosesleri belirlediğim tazeleme aralıklarına göre takip etmek için kullanılır.
watch -n 5 -d free	(Ramdeki süreçleri canlı olarak izlemek için kullanılır.)
top	#En fazla kaynak tüketenden itibaren prosesleri listeler.
  • Linux’ta süreç yönetim örnek;
firefox	#Süreci başlat.
ctrl+z	#Süreci durdur.
jobs #durdurulan süreçleri listele.
#	output;
#		[1]firefox
#		[2]gedit
fg [1] #Belirtilen süreci devam ettir.
firefox &	# "&" işareti ile belirtilen prosesin arka planda çalıştırmaya devam etmesini sağlayabiliriz.
  • Linux’ta arka planda süreci devam ettirmek;
jobs #durdurulan süreçleri listele.
#	output;
		[1]stopped firefox
		[2]stopped gedit
bg 2	#durdurulan projeyi arka planda çalıştırır
  • Linux’ta süreç sonlandırmak;
kill -l #kill'ile kullanılacak sinyalleri listeler.
kill PID	#prosesi sonlandırır. 
#PID: ps komutuyla listelediğimiz proseslerin PID'lerini görebiliriz.
kill -KILL PID	#Prosesi sonlandırır.
kill -TSTP PID	#Prosesi durdurur askıya alır.
kill -CONT PID	#Durdurulan prosesi devam ettirir.