Veri Tabanı Yedekleme ve Farklı Sunucuya Gönderme

Share

Linux tabanlı bir işletim sistemini sunucu olarak kullanıyorsanız mutlaka bu projenin veri tabanını yedeklemeniz gerekmektedir. Bu yazıda bir veri tabanını yedek alacağız ve bu yedeği farklı bir sunucuya transfer edeceğiz.

Linux’ta Veri Tabanı Yedek Alma İşlemi

  • Öncelikle yedeğin alınacağı dizine girmemiz gerekiyor. Biz yedeğimizi /home dizinine alacağız;
cd /home
  • Yedek alınacak dbusername, dbname ve oluşturacağımız yedeğin adını belirtiyoruz.
mysqldump -u username -p databasename > backupname.sql
  • Aldığımız yedeği farklı bir sunucuda barındırmak en sağlıklı yol olacağından dolayı farklı bir sunucuya yedeğimizi gönderiyoruz.

scp [GönderilecekDosyaAdi] sshKullanciAdi@SunucuIPAdresi:DosyaninGönderilecegiDizin

scp backupname.sql [email protected]:/home/backups
  • Aldığımız yedeği kullanmak için öncelikle yedeğin bulunduğu dizine gidiyoruz.
cd /home
  • Alınan yedeği yüklemeden önce phpmyadmin ile yedeğini kullanacağımız veri tabanını boşaltıyoruz.
  • Yedeği belirlediğimiz veri tabanına gömüyoruz.
mysql -u dbusername -p databasename < backupname.sql